Towarzystwo Przyjaciół Hallerowa

Celem towarzystwa jest kultywowanie tradycji, działanie na rzecz rozwoju Hallerowa pod względem ekonomicznym, kulturalnym, sportowym, towarzyskim - ochrona i dbałość o zachowanie ekologicznej ciągłości środowiska i jego nadmorskiej specyfiki - doprowadzenie hallerowa do rangi uzdrowiska - współdziałanie z nadmorskim parkiem krajobrazowym w realizacji jego zadań - kultywowanie pamięci gen. Józefa hallera zbiorami pamiatek po gen. J. Hallerze i "Błękitnej armii" - współdziałanie z samorządem lokalnym w realizacji celów statutowych stowarzyszenia - utrzymywanie kontaktów z polonią. Stowarzyszeniem wspólnota Polska i związkiem harcerstwa Polskiego

Kontakt:

ul. Brzozowa 25

84-120 Władysławowo