a soccer ball sitting on top of a soccer field

Stowarzyszenie Port

Celem Stowarzyszenia jest między innymi:

  • prowadzenie działalności wychowawczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie kultury fizycznej i sportu,

  • umożliwianie dostępu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do stopnia sprawności,

  • wspieranie i propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

  • współpraca międzynarodowa w zakresie realizacji imprez, wydarzeń sportowych,

  • promocja i dbanie o tradycje regionalne ze szczególnym uwzględnieniem ochrony tożsamości i dziedzictwa narodowego,

  • Rozwijanie zainteresowań kulturą, sztuką, rozrywką oraz zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu publicznym i towarzyskim,

  • działalność ekologiczna służąca ochronie zwierząt i dziedzictwu przyrodniczemu.

Stowarzyszenie Port prowadzi dziewczęcą drużynę piłkarską Kaperki Puck i w lutym 2024 już po raz trzeci z rzędu otrzymało od władz Pomorskiego ZNP certyfikat potwierdzający bardzo wysoką jakość zarządzania drużyną piłkarską - zieloną gwiazdkę, a na XIII Gali BURSZTYNOWEJ KOGI Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie za swoją dotychczasową działalność.

Kontakt:

ul. Kolejowa 7D

84-100 Puck