Yacht Club Rewa

Celami Klubu są m.in.:

• Upowszechnianie sportów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa

• Propagowanie tradycji oraz dobrej praktyki morskiej i wodniackiej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy Kosakowo

• Propagowanie ochrony środowiska w tym zasad bezpiecznego i ekologicznego korzystania z zasobów morskich, a w szczególności z zasobów Zatoki Puckiej

• Aktywizowanie środowisk lokalnych, w szczególności z gmin położonych nad zatoką Pucką w zakresie sportów wodnych, turystyki wodnej i rekreacji

• Propagowanie historii regionu, tradycji kaszubskich i związanych z tym obrzędów morskich i rybackich.

Klub swe cele realizuje poprzez:

• Zorganizowanie i prowadzenie stanicy wodnej i ośrodka szkoleniowego wraz z infrastrukturą w Rewie

• Organizowanie i prowadzenie ośrodków wodnych, szkoleniowych i stanic wodnych wraz z infrastrukturą w rejonie Zatoki Gdańskiej, Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego

• Szkolenie żeglarskie i motorowodne członków Klubu oraz mieszkańców gminy w różnych kategoriach wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji morskiej i żeglarskiej wśród dzieci i młodzieży

• Organizowanie kursów i szkoleń

• Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych w tym regat żeglarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych

• Organizowanie spotkań, prelekcji, koncertów

Kontakt:

Koralowa 5

81-198 Rewa

e-mail: biuro@ycrewa.pl

www.ycrewa.pl