Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy

Głównym celem Stowarzyszenia jest promocja oraz wzrost konkurencyjności regionu i jego dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz działań ekologicznych. Ponadto zajmiemy się promocją tradycyjnych i lokalnych produktów oraz wyrobów kulinarnych, rękodzieła, sztuki i kultury. Prowadzimy działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów, dóbr kultury i sztuki.

Planujemy rejestrację produktów lokalnych, udział oraz organizację festynów, pikników oraz festiwali.

Bierzemy udział w przedsięwzięciach z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury oraz jego dziedzictwa poprzez wzmacnianie tożsamości lokalnej.

Stowarzyszenie powstało z potrzeby "ocalenia od zapomnienia" tego o czym kolejne pokolenia zapomnieć nie powinny.

Kontakt:

ul. Klifowa 17,

81-198 Mechelinki

tel. 501 746 170

e-mail: Eszwedko.stowarzyszenie@onet.eu