white daisy in bloom close up photo

Stowarzyszenie Ogrodowe Bałtyk w Pucku

Celem Stowarzyszenia Ogrodowego Bałtyk w Pucku jest m.in.: prowadzenie ogrodu stowarzyszenia, zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb lokalnej społeczności poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych, przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, ochrona środowiska i przyrody, oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach, kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka, tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

Kontakt:

ul. Majkowskiego 1, 84-100 Puck

close up photography of assorted-color flowers
close up photography of assorted-color flowers