a blurry photo of a woman's legs and shoes

Stowarzyszenie Kultury i Sztuki - Da Capo al Fine

Celem stowarzyszenia jest stwarzanie coraz lepszych warunków do zdobywania umiejętności tanecznych dla członków studia sztuki "Da Capo al Fine" i zespołu taneczno-gimnastycznego "Migotki", a także organizacja imprez tanecznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie woj. pomorskiego.

Stowarzyszenie prowadzi także działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, w tym opiekę nad osobami w trudnych sytuacjach życiowych /zdrowotnych, promuje talenty artystyczne i pomaga w ich rozwijaniu, organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży, a poprzez swoją działalność promuje miasto Puck wraz z całym powiatem w woj. pomorskim, Polsce jak również zagranicą.

Kontakt:

ul. Al. Lipowa 3C, 84-100 Puck

tel. +48 667 996 790

e-mail: dacapoalfine.art@onet.pl