pink and blue abstract painting

Stowarzyszenie Amazonek Puck

Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” w Pucku Stary Rynek 2 jest organizacją pozarządową, została powołana dnia 25.05.1995r. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 34 członkiń i aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich spotkaniach Amazonek.

Misją stowarzyszenia są działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi i narządów rodnych. Głównym zadaniem jest włączanie kobiet w aktywne życie społeczne poprzez: otoczenie ich opieką po zabiegu mastektomii przez przeszkolone ochotniczki oraz dążenie do pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

Popularyzujemy wiedzę dotyczącą wczesnego wykrywania raka piersi, uczymy samobadania piersi, zachęcamy do badań profilaktycznych.

„Amazonka” to kobieta aktywna, która nie tylko pokonuje własne słabości ale niesie pomoc innym kobietom w potrzebie. Jest to działalność pań tworzących kluby z potrzeby serca, z potrzeby niesienia pomocy innym. Jednoczy je chęć pokonania najczęściej występującego u kobiet nowotworu – raka piersi.

Nasza działalność, począwszy od spotkań towarzyskich i rehabilitacji ruchowej, a skończywszy na psychoterapii ma jedne cel – POMÓC SOBIE I INNYM.

Amazonko ! trzeba dbać o swoją kondycję i sprawność – podstawą są ćwiczenia oraz masaże .

Pomoc tę realizujemy poprzez:

zbieranie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o raku piersi
organizowanie spotkań z lekarzami i psychologami
ćwiczenia rehabilitacyjne oraz masaże w celu odzyskania i podtrzymania sprawności fizycznej
promocję zdrowego trybu życia
współpracę z instytucjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych
wzajemną pomoc i wsparcie dla członków i ich rodzin

AMAZONKO NIE MUSISZ BYĆ SAMA!!! PRZYJDŹ DO NAS!!!

Zapraszamy do Pucka na godzinę 16:00 w poniedziałek do klubu seniora ul. Pokoju 8

Kontakt:

Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”

84-100 Puck ,Stary Rynek 2

e-mail: puckamazonki@wp.pl

Nr konta bankowego 40 8348 0003 0000 0017 0266 0001

www.amazonki.puck.pl