person covering his eyes wallpaper

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku

Polski Związek Niewidomych to jedyna w Polsce samorządowa organizacja członkowska powołana, zarządzana oraz działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki sieciowej strukturze jesteśmy obecni w każdym powiecie w Polsce. Działamy aktywnie także za granicą jako członek Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych.

Od 70 lat skutecznie zapobiegamy wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących. Niesiemy wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom.

Jesteśmy rzecznikiem środowiska oraz wyznaczamy standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących.

Prowadzimy działalność doradczą, rehabilitacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Pieniądze na działalność pozyskujemy od darczyńców, sponsorów oraz z grantów. Wesprzyj naszą działalność. Pracujemy zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontakt:

ul. Stary Rynek 2, 84-100 Puck

tel. +48 724 888 840

e-mail: pznpuck@wp.pl

www.pzn.org.pl