Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

to największa lokalna inicjatywa powstała na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Północnych Kaszub. Swoim obszarem PLGR obejmuje 8 gmin, w tym 4 miejskie (Puck, Jastarnia, Hel, Władysławowo)
i 4 wiejskie (Kosakowo, Puck, Krokowa, Wejherowo. Jest to teren Powiatu Puckiego (7 gmin) i Wejherowskiego (1 gmina). W 2013 r. liczba ludności wynosiła ponad 104,6 tyś osób. Powierzchnia gmin wchodzących w skład LGR to 772 km², co stanowi 4,2 % powierzchni Województwa Pomorskiego.

Stowarzyszenia Północnokaszubska LGR to nie tylko ogłaszanie konkursów oraz nabory wniosków. Staramy się odpowiedzieć na potrzeby regionu realizując projekty współpracy czy angażując się w działania mające na celu promocję regionu Północnych Kaszub oraz aktywizację jego mieszkańców.

Adres: ul. Portowa 15,

84-120 Władysławowo

tel. 58 774 68 90

www.plgr.pl