Nadbałtycki Uniwersytet Ludowy

Nadbałtycki Uniwersytet Ludowy wyrósł na kanwie silnego przywiązania do kaszubskości i rybackości regionu, tradycji i poczucia misji krzewienia wiedzy o kulturze, obyczajach i języku kaszubskim. Przeszło dekada działalności Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackkiej, obserwacja zachodzących zmian społecznych i gospodarczych, doświadczenia współpracy z krajami europejskimi, szczególnie kontakty z organizacjami w Finlandii i Szwecji, a także wieloletnia współpraca z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy to podstawa wskazania potrzeb oraz impuls podjęcia decyzji o powołaniu Uniwersytetu Ludowego.

Kontakt:

ul. Portowa 15

84-120 Władysławowo

tel. 58 774 68 90

e-mail: biuro@nulorg.pl

ww.nul.org.pl